Om föreningen Bli medlem Styrelsen

Om föreningen

Föreningens syfte är att förvalta Karl Karlssons släktgård "Nol i stuga",
Anolfsbyn 1:22, 1:45 i Melleruds kommun.
Och att driva verksamhet där i Karl Karlssons anda.
Föreningens syfte är att göra vandringsleder i den unika miljön
som ska göras tillgänglig för allmänheten.Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: Lars Brink
Vice ordförande: Sonja Eklund
Sekreterare: Maj-Lis Dolk
Kassör: Ulf Claesson
Ledamot: Sten Torstensson
Ledamot: Patrik Stridh
Ledamot: Stig Jonsson
Ersättare: Anders Levin, Bengt Ahlrot
Revisor ordinarie: Anders Perme
Revisor ersättare: Margareta Berglez
Valberedning sammankallande: Ann-Marie Emanuelsson
Valberedning: Lisbeth Claesson


Hemsidadesign: Rune Stenholm Jakobsen
Alla foton på hemsidan är i Karl Karlsson ägo
Bli medlem

Meddela adress till kassören:
med berv eller kort
Ulf Claesson Tallvägen 6 46440 Åsensbruk
eller med email
ulf.claesson@home.se
eller telefon
0733877305

Sätta in 50 kr + 25 kronor för familjemedlem
Ungdomar under 18 år gratis.
på PG 334468-6 eller BG 5292-4107

_____________________________________
Kontakt:
Lars Brink 0707669292

Karl Karlsson gårdens vänförening